سه نما در حال بارگزاری ...

تعداد 50000 قطعه استیل با فرم دهی لوله قطر 36
طول لوله 136
پانچ 7 سوراخ 5 میلیمتر