سه نما در حال بارگزاری ...

سلام,

سامانه هدایت،نظارت،مدیریت،اجرا یا به اختصار "سه نما" به منظور ارتباط در بخش صنعت و مشاغل صنعتی کمک خواهد کرد روابط موثر بین کارفرمایان و سرمایه گذاران و با مجریان و صاحبان ایده برقرار شود.

در صورتی که بخواهید محصول سفارشی خود را تولید نمایید و با روند تولید آشنایی ندارید می توانید با استفاده از مشاوره سه نما به فرایند ساخت محصول خود دست پیدا کنید و در صورتی که کارفرما در بخش صنعت هستید ، می توانید با ثبت پروژه های برونسپاری خود در سامانه، با مجریان مربوطه در ارتباط شوید سه نما با ارایه مشاوره فنی و مشاوره حقوقی و قراداد امنیت و کیفیت انجام پروژه شما را تضمین می نماید.

ماموریت, چشم انداز, ارزش

ماموریت ما

چشم انداز ما

ارزش های ما

شاخص فناوری

بیایید خلاق باشیم

8262

+

مشتریان فعال
4268

+

پروژه های انجام شده
643

+

مشاوران تیم
269

k

کاربران آنلاین
محل سه نما

جایی که ما هستیم

اصفهان/ نجف آباد
آدرس ما

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان-ساختمان ابوریحان-واحد 202

تماس

09358119479

ایمیل