سه نما در حال بارگزاری ...

طراحی و ساخت دستگاه های خط بازیافت سرباره فولاد
ظرفیت جداسازی 100 تن مواد خام به صورت جداسازی مواد فلزی با مواد غیر فلزی
دانه بندی و شات مواد خروجی