کتیا محیط part design طراحی مخزن آب

کتیا محیط part design طراحی مخزن آب

طراحی مخزن آب در محیط part design و استفاده از آیکن های shell،pad،shaft،corner،groove و ...

چگونه می توانیم در کتیا مخزن آب طراحی کنیم؟

در این ویدیو به صورت رایگان و تخصصی،ترفند های طراحی مخزن آب آموزش داده شده است.

مخزن آب

ضخامت داده شده روی مدل 10mm است

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه


مقالات اخیر گروه