سه نما در حال بارگزاری ...

 • 144 بازدید
 • احسان حاجی صادقیان
 • ۱۴۰۱/۳/۵

مفاهیم:
 • هیدرو: در یونانی به معنای حرکت مایع است.نکته: در قدیم منظور از مایع آب بوده که بنا به دلیل برخی معایب آن در سیستم ها از سیالات دیگری استفاده شد.
 • تعریف هیدرولیک: فن انتقال و تبدیل نیرو توسط مایعات را گویند.

 • هدف از هیدرولیک استفاده از انرژی هیدرولیکی و استاتیکی مایع است. تاریخچه هیدرولیک:
 • قدیمی ترین وسایل هیدرولیک پمپ ها هستند که از اواسط قرن سوم قبل از میلاد مورد استفاده قرار می گرفتند و از نوع پیستونی و دارای دو سیلندر و محرک دستی بودند.
 • قرن هشتم چرخ های آبی ساخته شد.
 • قرن شانزدهم شروع ساخت انواع پمپ ها
 • اواسط قرن شانزدهم ساخت انواع پرس ها و قرن نوزدهم کاربرد انواع پرس های هیدرولیک
 • کشف روغن حاصل از نفت و جایگزینی آن به جای آب در سیستم های هیدرولیکی.
 • اوایل قرن بیستم توسعه انواع سیستم های هیدرولیک  مثال هایی از کاربرد هیدرولیک صنعتی:
 • صنایع فولاد سازی: بسیاری از اعمال حرکتی همچون چرخش و جابجایی و تنظیم فاصله و زاویه غلتک ها و...

 • ماشین های ابزار

 • پرس ها و قیچی ها

 • ماشین های راهسازی

 •  جراثقال ها

اشتراک گذاری
نویسنده
احسان حاجی صادقیان