سه نما در حال بارگزاری ...

  • 125 بازدید
  • احسان حاجی صادقیان
  • ۱۴۰۱/۳/۵

انواع ریخته گری
  1. ریخته گری در قالب های غیر دائم
  • ریخته گری در ماسه

  • ریخته گری دقیق

  • ریخته گری Lost Foam       2. ریخته گری در قالب های دائمریخته گری ریژه
  • ریخته گری تحت فشار

  • متالوژی پودرریخته گری تحت فشارریخته گری تحت فشار نوعی از ریخته گری قالب های دائم است که در آن مذاب با اعمال فشار خارجی، به داخل قالب تزریق می گردد.انواع ریخته گری تحت فشارریخته گری در فشار پایین Low pressure die castingریخته گری در فشار بالا High pressure die castingانواع دستگاه های دایکستمحفظه گرم Hot Chamberمحفظه سرد  Cold Chamber ریخته گری در فشار پایینریخته گری با کیفیت بالای آلیاژهای آلومینیوم و همچنین آلیاژهایی مانند منیزیم و دیگر مواد با نقطه ذوب پایین معمولا با این روش صورت می گیرد.پروسه بدینگونه است که مذاب ار طریق یک لوله که در زیر قالب قرار دارد و با بوسیله فشار هوا (Kpa 100-15) به درون قالب هدایت می شود.1-ریخته گری در فشار پایین (مقدمه دایکست) ریخته گری در فشار بالادر این نوع ریخته گری مذاب با سرعت و فشار زیاد که توسط پیستون تزریق (پلانجر) تامین می گردد وارد قالب می شود. پس از انجماد درب قالب باز می شود و قطعه خارج می گردد.2-ریخته گری در فشار بالا (مقدمه دایکست)محفظه گرم Hot Chamberدر این پروسه مذاب به وسیله حرکت یک پیستون و از طریق نازل گردن غازی ((gooseneck که درون بوته قرار دارد وارد محفظه قالب شده.این روش برای ریخته گری قطعات برنج، روی و منیزیوم مناسب می باشد.  3-محفظه گرم (مقدمه دایکست)4-محفظه گرم (مقدمه دایکست) محفظه سرد  Cold Chamberدر این روش ابتدا مذاب از کوره به داخل سیلندر تزریق ریخته می شود و سپس توسط پیستون تزریق به داخل محفظه قالب وارد می شود.5- محفظه سرد (مقدمه دایکست)

اشتراک گذاری
نویسنده
احسان حاجی صادقیان