مزایای سیستم های هیدرولیک

مزایای سیستم های هیدرولیک

مقایسه اجزاء مورد استفاده در سه روش انتقال قدرت

هیدرولیکی

مکانیکی

الکتریکی

توزیع یا انتقال

لوله ها و شیلنگ ها

چرخدنده ها،چرخ ها، محورها، بادامک ها و...

سیمها و کابل ها

کنترل

شیرهای کنترل فشار، کنترل جریان، کنترل جهت

سویچها،ترانسفورمرها، تنظیم کننده ها،رله ها

عملگر

سیلندرها و موتورهای هیدرولیکی

چرخ ها،پیستون ها،اهرمها،چرخدنده ها

سلونوئیدها و موتورها

ذخیره انرژی

انباره ها و مخازن ذخیره روغن

چرخ های طیار

باطری ها

وسایل ایمنی

شیرهای اطمینان، سویچهای فشاری و فیوزهای هیدرولیکی

مقاومت قطعات، قفل های ایمنی

فیوزها و مدارهای ترمزی

مزایای سیستم هیدرولیک

سادگی طراحی : تعداد اجزای کمتر و ساده تر و کارآمد تر نسبت به دیگر سیستم های انتقال نیرو

وزن و حجم کمتر:تولید و انتقال نیروهای قوی توسط تجهیزات کوچک که دارای وزن کمی بوده و نسبت به سیستم های الکتریکی وزن 1 به 10 را دارند.

قابلیت افزایش نیرو: به راحتی می توان نیرو را تا صدها برابر افزایش داد

سادگی و دقت کنترل:کنترل نیرو های بزرگ با اعمال کمترین نیرو قابل انجام است. همچنین امکان دستیابی به گشتاور یا توان ثابت در سرعت های متغیر وجود دارد

انعطاف پذیری : استفاده از لوله ها و شیلنگ ها برای انتقال قدرت به جای استفاده از اجزای مکانیکی مثل شافت ها و کوپلینگ ها.

قابلیت اطمینان: استفاده از شیرهای اطمینان به منظور کنترل فشار و بار

نصب ساده قطعات به دلیل استاندارد بودن.

تبدیل ساده حرکت دورانی به حرکت رفت و برگشتی

استارت دستگاه هیدرولیکی زیر بار.

ازدیاد عمر قطعات به دلیل تماس مستقیم با روغن

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه


مقالات اخیر گروه