سه نما در حال بارگزاری ...

  • 106 بازدید
  • احسان حاجی صادقیان
  • ۱۴۰۱/۳/۵

مقایسه اجزاء مورد استفاده در سه روش انتقال قدرت


 

هیدرولیکیمکانیکیالکتریکیتوزیع یا انتقاللوله ها و شیلنگ ها چرخدنده ها،چرخ ها،  محورها، بادامک ها و...سیمها و کابل ها


 
 کنترل

شیرهای کنترل فشار، کنترل جریان، کنترل جهت سویچها،ترانسفورمرها، تنظیم کننده ها،رله ها


 

عملگر


   

سیلندرها و موتورهای هیدرولیکیچرخ ها،پیستون ها،اهرمها،چرخدنده هاسلونوئیدها و موتورها


 
 

ذخیره انرژی


   

انباره ها و مخازن ذخیره روغنچرخ های طیارباطری ها


 
 وسایل ایمنی

شیرهای اطمینان، سویچهای فشاری و فیوزهای هیدرولیکیمقاومت قطعات، قفل های ایمنیفیوزها و مدارهای ترمزی 
 مزایای سیستم هیدرولیکسادگی طراحی : تعداد اجزای کمتر و ساده تر و کارآمد تر نسبت به دیگر سیستم های انتقال نیرووزن و حجم کمتر:تولید و انتقال نیروهای قوی توسط تجهیزات کوچک که دارای وزن کمی بوده و نسبت به سیستم های الکتریکی وزن 1 به 10 را دارند.قابلیت افزایش نیرو: به راحتی می توان نیرو را تا صدها برابر افزایش دادسادگی و دقت کنترل:کنترل نیرو های بزرگ با اعمال کمترین نیرو قابل انجام است. همچنین امکان دستیابی به گشتاور یا توان ثابت در سرعت های متغیر وجود داردانعطاف پذیری : استفاده از لوله ها و شیلنگ ها برای انتقال قدرت به جای استفاده از اجزای مکانیکی مثل شافت ها و کوپلینگ ها.قابلیت اطمینان: استفاده از شیرهای اطمینان به منظور کنترل فشار و بارنصب ساده قطعات به دلیل استاندارد بودن.تبدیل ساده حرکت دورانی به حرکت رفت و برگشتیاستارت دستگاه هیدرولیکی زیر بار.ازدیاد عمر قطعات به دلیل تماس مستقیم با روغن

اشتراک گذاری
نویسنده
احسان حاجی صادقیان