عنصر های اصلی در طراحی

عنصر های اصلی در طراحی

از عنصر های اصلی طراحی را می توان به 7 مورد زیر اشاره نمود

1-خطوط

2-شکل

3-شدت

4-فضا

5-بافت

6-فرم

7-رنگ

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه


مقالات اخیر گروه