عملیات ماشین کاری بخش 1 تراشکاری و فرز کاری

عملیات ماشین کاری بخش 1 تراشکاری و فرز کاری

فرآیند ماشینکاری


 برای بدست آوردن کیفیت سطح بالا
 برای بدست آوردن دقت ابعادی بالا
 انعطاف پذیری بالا
 سرعت تولید پایین نسبت به فرآیندهای شکل دهی و ریخته گری
 بازده مواد پایین

انواع فرآیندهای ماشینکاری:

 تراشکاری
 فرزکاری
 دریل کاری
 برقوزنی
 بورینگ
 صفحه تراشی
 سنگ زنی
 هونینگ
 برنیشینگ
 لپینگ
 دنده تراشی

تراشکاری:

 در این فرآیند معمولا قطعه کار می چرخد و ابزار حرکت خطی انجام
می دهد.
 دستگاههای تراش معمولا دو محوره هستند.
 این دستگاهها شامل دستگاههای تراش عادی و دستگاه تراش CNC
می شوند.

عملیات قابل اجرا بر روی این ماشینها:

 رو تراشی
 کف تراشی
 فرم تراشی
رزوه تراشی (داخلی، خارجی)
 مخروط تراشی
 کره تراشی
 شیارزنی
 برش
 بورینگ

موادی که از این روش ماشینکاری می شوند:

 تمامی فلزات، بعضی از پلاستیک ها و سرامیکها

انواع ماشینهای تراش:

 ماشینهای دستی
 ماشینهای اتوماتیک(مخصوص)
 ماشینهای CNC

ویژگیهای اقتصادی:

 نرخ تولید بین 1 تا 60 قطعه بر ساعت
 زمان بیکاری پایین
 بازده مواد پایین
 در ماشینهای مخصوص انعطاف پذیری پایین. در ماشینهای دستی
و CNC انعطاف پذیری بسیار بالا
 ماشینهای مخصوص مناسب برای تیراژ بالای 1000 . ماشینهای
دستی و CNC مناسب برای تیراژ پایین و تولیدات تکی
 هزینه ابزار برای ماشینهای اتوماتیک بالا، برای ماشینهای دستی پایین
 هزینه تجهیزات برای CNC و مخصوص بالا، برای دستی متوسط
 هزینه کارگر برای دستی بالا، برای مخصوص پایین، برای CNC متوسط
 هزینه پرداخت بسیار پایین

کاربردها:

 کلیه قطعات با تقارن محوری و تلرانس بسته
 محورها
پیچ ها
 وسایل انتقال قدرت
 قطعات موتور

نکات طراحی:

 پیچیدگی بالا ولی محدود به قطعات با تقارن محوری
 می توان با یک ترتیب منطقی، مجموعه عملیات مختلف
مورد نیاز یک قطعه را بر روی یک ماشین انجام داد.
 قابلیت همراهی با CAD بسیار بالا
طراحی عملیات باید به گونه ای باشد که ماشینکاری حداقل
شود.
 حتی الامکان باید شعاع گوشه ها زیاد در نظر گرفته شود.
 برای سوراخ زنی باید انتهای سوراخ به شکل سر مته باشد.

تعداد رزوه های کامل مورد نیاز بایستی بیان شده باشد.
 بعضی از عملیات با اضافه کردن ابزارهای اضافه بر روی ماشین
امکانپذیر است مانند مخروط تراشی، کره تراشی و ...
 ماشینهایی که برای ساخت قطعات بزرگتر بکار می روند معمولا
قابلیتهای کمتری دارند.

ویژگیهای کیفی:

 قابلیت ماشینکاری ماده بسیار مهم )صافی سطح، ویژگیهای
جامع سطح، عمر ابزار و توان مصرفی ماشین(
 مراحل زیاد می تواند سبب تفاوت در قطعات تولیدی شود.
 انتخاب مناسب ابزار، سرعت برشی، بار و خنک کار برای
جنس مورد نظر بسیار مهم
 خنک کار همچنین می تواند سبب خروج براده شود.
 بازرسی مداوم از ابزار مهم
 ویژگیهای سطح عالی Ra 0.05-25

فرزکاری

در این روش معمولا قطعه کار ثابت است و ابزار می چرخد.
 ابزارهای فرزکاری بر خلاف تراشکاری معمولا بیش از یک سطح برنده
دارند.

انواع ماشینهای فرز:

CNC
 اتوماتیک
 دستی
 عمودی
 افقی

موادی که از این روش ماشینکاری می شوند:

 تمامی فلزات
 بعضی از پلاستیکها و سرامیکها

عملیاتی که بر روی این ماشینها قابل اجراست:

 کف تراشی
 شیارزنی
 دنده زنی
 خزینه زنی
 سوراخ زنی
 برقو زنی
 فرم تراشی
 تولید شیارهای دم چلچله ای
 بورینگ
 رزوه زنی (کمتر انجام می شود)

ویژگیهای اقتصادی:

 نرخ تولید بین 1 تا 100 قطعه بر ساعت
 زمان بیکاری پایین
 بازده مواد پایین
 بازیافت ضایعات امکانپذیر ولی مشکل
 انعطاف پذیری بالا )بجز در مورد ماشینهای اتوماتیک(
 مناسب برای تیراژ پایین )ماشینهای مخصوص مناسب برای تیراژ بالا(
 هزینه ابزار متوسط
 هزینه تجهیزات بالا برای مخصوص و CNC ، متوسط برای
دستی
 هزینه کارگر برای دستی بالا، برای مخصوص پایین، برای CNC متوسط
 هزینه پرداخت پایین

کاربردها:

 تمامی شکل های استاندارد و غیر استاندارد
 بلوک موتور
 قطعات پمپ
 قطعات مختلف ماشینها
 چرخدنده

نکات طراحی:

 پیچیدگی بسیار بالا قابل تولید
 قابلیت استفاده از CAD در فرآیند بسیار بالا
 می توان از تیغچه فرزهای استاندارد استفاده کرد
 با اضافه کردن تجهیزات اضافی شکل های پیچیده را می توان تولید
کرد.

ویژگیهای کیفی:

 قابلیت ماشینکاری ماده بسیار مهم )صافی سطح، ویژگیهای جامع
سطح، عمر ابزار و توان مصرفی ماشین(
 صلبیت ماشین، قطعه کار و ابزار برای جلوگیری از ارتعاشات
بسیار مهم
 انتخاب مناسب ابزار، سرعت برشی، بار و خنک کار برای جنس
مورد نظر بسیار مهم
 خنک کار همچنین می تواند سبب خروج براده شود.
 بازرسی مداوم از ابزار مهم
 صافی سطح بالا Ra 0.2-25

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه


مقالات اخیر گروه