طراحی سیلندر هیدرولیک در محیط Assembly کتیا

طراحی سیلندر هیدرولیک در محیط Assembly کتیا

اجزای سیلندر نشان داده شده را با استفاده از دستورات Product Structure Tools ایجاد نموده و سپس با دستورات constraints قید گذاری نمایید

دانلود فایل pdf

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه


مقالات اخیر گروه