طراحی برج شهیاد یا آزادی در کتیا

طراحی برج شهیاد یا آزادی در کتیا

برای این طراحی این برج در کتیا با کمک محیط sketch tracer نما های مختلف این برج را وارد نموده و سپس با کمک دستورات محیط generative shape design به طراحی این برج می پردازیم.
دانلود فایل عکس ها

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه


مقالات اخیر گروه