ریخته گری بخش 3 قالبهای گچی

ریخته گری بخش 3 قالبهای گچی

1. ریخته گری دقیق

موادی که از این روش تولید می شوند:

تمامی فلزات اعم از فعال، غیر فعال، آهنی و غیر آهنی

نکات مهم:

می توان از رزینهای ترموپلاست نیز بعنوان مدل استفاده کرد.
می توان از ماهیچه های سرامیکی استفاده کرد.

ویژگیهای اقتصادی:

نرخ تولید تا 1000 قطعه در ساعت بسته به اندازه
 زمان بیکاری چند هفته بسته به پیچیدگی قطعه (بدلیل این که مراحل زیادی دارد)
 می توان مدل های مومی را از روش قالبهای تزریق ساخت.
 بهترین روش برای ساخت قطعاتی که ماشینکاری مشکلی دارند و دمای ذوب بالایی نیز دارند.
 بازده مواد بالا
 قابلیت استفاده از اتوماسیون در فرآیند تا حدودی وجود دارد.
 استفاده از ماهیچه بسیار مشکل و هزینه بر است.
 یک درخت مدل می تواند تعداد زیادی قطعه را در یک ذوب ریزی تولید کند.
 هزینه قالبسازی پایین تا متوسط
 هزینه تجهیزات متوسط (اگر ماده فعال باشد هزینه تجهیزات بالاست)
 به کارگر فوق العاده ماهر نیاز دارد.
 هزینه پرداخت متوسط (راهگاه ها باید جدا شوند)

مثال: