سه نما در حال بارگزاری ...

  • 101 بازدید
  • دکتر رضا نصوحی
  • ۱۴۰۱/۳/۵

1. ریخته گری دقیق 

 موادی که از این روش تولید می شوند:تمامی فلزات اعم از فعال، غیر فعال، آهنی و غیر آهنی نکات مهم:می توان از رزینهای ترموپلاست نیز بعنوان مدل استفاده کرد.

 می توان از ماهیچه های سرامیکی استفاده کرد. ویژگیهای اقتصادی:نرخ تولید تا 1000 قطعه در ساعت بسته به اندازه

 زمان بیکاری چند هفته بسته به پیچیدگی قطعه (بدلیل این که مراحل زیادی دارد)

 می توان مدل های مومی را از روش قالبهای تزریق ساخت.

 بهترین روش برای ساخت قطعاتی که ماشینکاری مشکلی دارند و دمای ذوب بالایی نیز دارند.

 بازده مواد بالا

 قابلیت استفاده از اتوماسیون در فرآیند تا حدودی وجود دارد.

 استفاده از ماهیچه بسیار مشکل و هزینه بر است.

 یک درخت مدل می تواند تعداد زیادی قطعه را در یک ذوب ریزی تولید کند.

 هزینه قالبسازی پایین تا متوسط

 هزینه تجهیزات متوسط (اگر ماده فعال باشد هزینه تجهیزات بالاست)

 به کارگر فوق العاده ماهر نیاز دارد.

 هزینه پرداخت متوسط (راهگاه ها باید جدا شوند) مثال: