ریخته گری بخش 2 معرفی چند روش رایج

ریخته گری بخش 2 معرفی چند روش رایج

الف) ریخته گری در ماسه

موادی که از این روش تولید می شوند:

 اکثر فلزات بخصوص فلزات آهنی و آلومینیوم.
 تولید قطعات از جنس های سرب، قلع، آلیاژهای روی، برلیوم، تیتانیوم و
زیرکونیا مشکل است.

جنس مدل:

 مدل چوبی
برای تیراژهای کم
چوب پس از مدتی باد می کند.


 مدل فلزی
برای تیراژهای بالا
دارای پایداری ابعادی بالاتر نسبت به چوب

ویژگیهای اقتصادی:

نرخ تولید 1 - 50 قطعه در ساعت بسته به اندازه
 زمان بیکاری چند روز بسته به پیچیدگی قطعه
 مصرف مواد متوسط ) 30 الی 50 درصد ماده در راهگاه ها و در Riser هدر می رود(
 این مواد هدر رفته قابل بازیافت است.
 ساخت مدل آسان است و می توان مجددا از آن استفاده نمود.
 تغییر طراحی در حین عملیات ممکن
 مناسب برای تیراژ متوسط )معمولا 100 عدد(
 هزینه قالبسازی پایین
 هزینه تجهیزات )کوره، پاتیل و ...( پایین
 به کارگر ماهر نیاز دارد.
 هزینه پرداخت می تواند بالا باشد:
پرداخت شامل: برداشتن راهگاه و Riser
پرداخت سطوح
برداشتن خط جدایش

کاربردها:

بلوک موتورهای بنزینی
منیفولدها
بسترماشین های ابزار
بدنه پمپ
سرسیلندر

نمونه قطعات ساخته شده:

ویژگیهای طراحی:

پیچیدگی بالا در طراحی
امکانپذیر
 تمامی سطوح باید fillet
بخورند.
 طراحی سیستم راهگاهی مهم.
 محل قرارگیری خط جدایش
بسیار مهم
 می توان از پره های فولادی
جهت دفع حرارت استفاده کرد.

 اضافه ماشینکاری بین 1.5-6 mm
 شیب بین 1 تا 5 درجه
 حداقل قطر سوراخهای تولیدی
با ماهیچه 6 mm
 حداقل ضخامت مقطع 3 mm
برای مواد غیر آهنی، 6 mm
برای فلزات آهنی
 وزن بین 25 gr &ndash 400 ton

ویژگیهای کیفی:

ماسه باید بدقت کنترل شود.
 میزان پیچش و انقباض قطعه در
اثر سرد شدن و جامد شدن به
شکل قطعه بستگی دارد.
 بازرسی عملیات مهم
 تخلخل و ناخالصی بالا
 عیوب قطعه را می توان با
جوشکاری برطرف کرد
 سطح قطعه دانه دانه و زبر

خصوصیات مکانیکی نامناسب
 صافی سطح متوسط
Ra بین 3.2-50 &mum

خصوصیات ماسه:

دیر گدازی
چسبندگی
نفوذپذیری ) Permeability )
قابلیت خراب شدن ) Collapsibility

ب) ریخته گری پوسته ای

ویژگیهای اقتصادی:

نرخ تولید 5 - 200 قطعه در ساعت بسته به اندازه

موادی که از این روش تولید می شوند:

اکثر فلزات
بجز
 قلع
 روی
 منیزیم
 تیتانیوم
 برلیوم
 زیرکونیا

ویژگی های اقتصادی


 زمان بیکاری چند روز تا چند هفته بسته به پیچیدگی قطعه
 بازده مواد بالا
 قابلیت استفاده از اتوماسیون در فرآیند بالا
 ساخت مدل آسان است و می توان مجددا از آن استفاده نمود.
 تغییر طراحی در حین عملیات مشکل
 مناسب برای تیراژ متوسط تا بالا )معمولا 100 الی 500 عدد(
 هزینه قالبسازی پایین تا متوسط
 هزینه تجهیزات بالا
 به کارگر ساده نیاز دارد.
 هزینه پرداخت پایین )معمولا به پرداخت نیازی ندارد(

کاربردها:

 قطعات مکانیکی کوچک که نیاز به دقت بالایی دارند
 سرسیلندر
 دسته شاتون
 قطعات انتقال قدرت

ویژگیهای طراحی:

 پیچیدگی بالا در طراحی
امکانپذیر
 میتوان گوشه های تیزتری از
Sand Casting داشت
 تغییرات زیاد در سطح مقطع
امکانپذیر
 محل قرارگیری خط جدایش
بسیار مهم
 می توان از پره های فولادی
جهت دفع حرارت استفاده کرد.

شیب بین 0.25 تا 1 درجه
 حداقل قطر سوراخهای تولیدی
با ماهیچه 3 mm
 حداقل ضخامت مقطع 3 mm
برای مواد غیر آهنی، 6 mm
برای فلزات آهنی
 وزن بین 10 gr &ndash 100 Kg

ویژگیهای کیفی:

میزان پیچش و انقباض قطعه در
اثر سرد شدن و جامد شدن به
شکل قطعه بستگی دارد.
 بازرسی عملیات مهم
 تخلخل و ناخالصی بالا
 عیوب قطعه را می توان با
جوشکاری برطرف کرد
 سطح قطعه مناسب

 خصوصیات مکانیکی بهتر از
ریخته گری در ماسه
 صافی سطح متوسط
Ra بین 0.8-12.5 &mum
 ممکن است قطعه دارای حباب
و تخلخل زیاد شود.

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه


مقالات اخیر گروه