روش های مونتاژ

روش های مونتاژ

روشهای مونتاژ مجموعه ها:

&bull مونتاژ دستی
&bull مونتاژ انعطاف پذیر
&bull مونتاژ اتوماتیک

&bull مونتاژ دستی شامل اتصال قطعات مختلف یک مجموعه به
یکدیگر است که توسط انسان صورت می گیرد. انسان ممکن
است به عنوان یک ایستگاه مدنظر باشد یا وظیفه حمل و نقل
قطعات و مجموعه ها را نیز برعهده داشته باشد. ممکن است در
کنار انسان، مجموعه های کمکی نیز برای انتقال مواد، اتصال
قطعات به یکدیگر و ... نیز وجود داشته باشد.

انواع روشها:

&bull تک ایستگاهه: عملیات مونتاژ در یک ایستگاه انجام میشود.
&bull پیوسته: قطعات برروی نقاله حرکت میکنند )بطور پیوسته(
&bull حرکت قطعات بر رپی نقاله یا میز ایندکس بصورت ناپیوسته
است.

ویژگیهای اقتصادی:

&bull نرخ تولید پایین تا متوسط. ممکن است نیاز به کمک مکانیکی
باشد.
&bull بسیار انعطاف پذیر
&bull زمان بیکاری چند روز. اگر نیاز به کمک کننده مکانیکی باشد
ممکن است بیشتر طول بکشد.
&bull مناسب برای تیراژ پایین تا متوسط
&bull هزینه ابزار پایین تا متوسط
&bull هزینه تجهیزات پایین
&bull هزینه کارگر متوسط تا بالا

کاربردها:

&bull خطوط مونتاژ خودرو
&bull موتورهای احتراق داخلی
&bull ماشینهای ابزار
&bull تجهیزات الکترونیکی
&bull اسباب بازی، وسایل منزل

نکات طراحی:

&bull از روشهایی حتی الامکان استفاده شود که امکان اشتباه اپراتور را
در مونتاژ به صفر برساند.
&bull دیاگرام روند مونتاژ تهیه شود تا بتوان خط مونتاژ را بهینه کرد.
&bull تلرانسهای مجموعه های مونتاژ شده از برهم نهی تلرانسهای تک
تک قطعات بدست می آید.

ویژگیهای کیفی:

&bull اصولا اشکالات در مونتاژ به یکی از دلایل زیر بوجود می آید:
&ndash تلرانس قطعات تولیدی بیشتر یا کمتر از مقدار مطلوب است
&ndash عدم هم محوری یا خطاهای تنظیم
&ndash خطاهای موردی )آسیب قطعات در اثر حمل و نقل، شکل گیری بد قطعات، و ...(
&ndash ذرات خارجی وارد شده در محل سوار شدن قطعات
&ndash نبود یک قطعه بعلت ضعف در تغذیه آن قطعه
&ndash اتصال نامناسب قطعات
&ndash مهارت کم کارگر
&ndash روش دستی برای محیطهای خطرناک مناسب نیست.
&bull خستگی، زمان استراحت و سلامتی اپراتور بخصوص در مورد کارهای تکراری باید حتما
مدنظر گرفته شود.

ویژگیهای کیفی:

&bull خطاهای مونتاژ در حالتی که مجموعه پیچیده است، یا هم محور
کردن و جازدن قطعات مشکل است، یا دسترسی به محل سوار
کردن مشکل است افزایش می یابد.
&bull قطعات معیوب به راحتی می توانند توسط اپراتور جمع آوری
شوند

مونتاژ انعطاف پذیر از رباتهای قابل برنامه ریزی برای مونتاژ
قطعات از پیش ساخته شده مجموعه ها استفاده می کند.
مکانیزمهای انتقال، مکانیزمهای تغذیه و رباتها در این فرآیند برای
رسیدن به مجموعه نهایی استفاده می شود.

دو نوع اصلی:

&bull تک ایستگاهه
&ndash قطعات در یک ایستگاه بر روی یکدیگر سوار می شوند. معمولا تا ۶
قطعه می تواند در یک ایستگاه مونتاژ شود. بیشتر از آن نیاز به
ایستگاههای بیشتر دارد.
&bull ایندکسی- سنکرون
&ndash معمولا در زمان سیکل مشخصی هر ایستگاه کار می کند و بعد از آن
مجموعه منتقل می شود.

ویژگیهای اقتصادی:

&bull برخلاف نام این روش، انعطاف پذیری متوسطی دارد.
&bull می تواند برای مونتاژ مجموعه های مختلفی مورد استفاده قرار گیرد.
&bull نرخ تولید متوسط
&bull زمان بیکاری بین چند هفته تا چند ماه
&bull مناسب برای تیراژ متوسط تا بالا
&bull هزینه ابزار بالا
&bull هزینه تجهیزات بالا
&bull هزینه کارگر پایین
&bull برنامه ریزی و آموزش رباتها کار پیچیده و زمان بری است.

کاربردها:

&bull مونتاژ عمومی قطعات
&bull مونتاژ در محیطهای خطرناک برای انسان
&bull مکانیزمهای گذاشت و برداشت مانند گذاشت و برداشت قطعات
از روی ماشینهای ابزار

نکات طراحی:

&bull دیاگرام روند مونتاژ تهیه شود تا بتوان خط مونتاژ را بهینه کرد.
&bull تلرانسهای مجموعه های مونتاژ شده از برهم نهی تلرانسهای تک
تک قطعات بدست می آید.

ویژگیهای کیفی:

&bull از محدوده کاری رباتها باید محافظت شود.
&bull تصمیم گیری در مورد استفاده از رباتها در مواردی خاص انجام
می شود. مثلا در مواردی که محیط برای انسان خطرناک است. یا
جاهایی که تکرارپذیری بالا مورد نیاز است، یا در مواردی که
قطعات سنگین است.
&bull می توان از رباتهای مخصوصی برای محیطهای استریل استفاده
کرد.

این روش از دستگاه های کاملا مکانیزه و اتوماتیک برای مونتاژ
قطعات در کلیه ایستگاهها استفاده می کند. معمولا تعدادی
ایستگاه کاری به همراه تغذیه کننده های اتوماتیک بر روی
سیستمهای انتقال مواد اتوماتیک کار می کنند و محصول نهایی را
تولید می نمایند.

ویژگیهای اقتصادی:

&bull معمولا اصلا انعطاف پذیر نیستند. کاملا مخصوص مونتاژ یک
مجموعه خاص ساخته می شوند.
&bull نرخ تولید بالا
&bull زمان بیکاری چند ماه
&bull مناسب برای تیراژهای بالا
&bull هزینه ابزار بالا
&bull هزینه تجهیزات بالا
&bull هزینه کارگر پایین

کاربردها:

&bull تجهیزات الکترونیکی
&bull بوردهای الکترونیکی
&bull تجهیزات پزشکی

نکات طراحی:

&bull دیاگرام روند مونتاژ تهیه شود تا بتوان خط مونتاژ را بهینه کرد.
&bull تلرانسهای مجموعه های مونتاژ شده از برهم نهی تلرانسهای تک
تک قطعات بدست می آید.


ویژگیهای کیفی:

&bull برای آن که تفاوت قطعات در سیستم خللی وارد نکند، نیاز به
تمهیدات ویژه ای دارد که البته گران قیمت است.
&bull تصمیم گیری در مورد استفاده از رباتها در مواردی خاص انجام
می شود. مثلا در مواردی که محیط برای انسان خطرناک است. یا
جاهایی که تکرارپذیری بالا مورد نیاز است، یا در مواردی که
قطعات سنگین است.
&bull می توان از رباتهای مخصوصی برای محیطهای استریل استفاده
کرد.

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه


مقالات اخیر گروه