روش های مدلسازی سریع بخش 2

روش های مدلسازی سریع بخش 2

روش FDM ( Fused Deposition Modeling )

 مدلسازی سریع روش FDM

روش کار:

 در این فرآیند از رزین های ترموست استفاده می شود.

 این رزین ها در هد دستگاه بصورت خمیری در می آیند و به محض

خروج از هد جامد می شوند.

 هد دستگاه دارای دو نوع رزین است، یکی برای ایجاد تکیه گاه ها و

دیگری برای ساخت خود قطعه.

ابتدا مدل کامپیوتری قطعه کار در نرم افزارهای CAD تهیه می شود.
 مدل به نرم افزار ماشین داده می شود و توسط این نرم افزار، لایه لایه
تقسیم می شود.
 میز ماشین در بالاترین حالت قرار می گیرد و به اندازه 1 لایه
پایین می رود.
 هد دستگاه سطح مقطع لایه اول را اسکن می کند. رزین
ترموست پس از خروج از هد جامد می شود. سطح اول تشکیل
می شود.
 سطح میز به اندازه یک لایه پایین می رود و دوباره فرآیند برای
لایه دوم تکرار می شود.
 این کار برای تمامی لایه های جسم انجام می شود.

پس از انجام عملیات:
 تکیه گاه ها بایستی جدا شوند.

ویژگیهای اقتصادی:

 سرعت انجام عملیات بسیار بالاتر از SLA و SLS
 هزینه تجهیزات بسیار ارزانتر از SLA و SLS
 هزینه مواد بسیار ارزانتر از SLA و SLS
 بازده مواد بالا
 هزینه کارگر پایین
 زمان بیکاری تقریبا ندارد
 مناسب برای تولیدات کمتر از 10 عدد

کاربردها:

تولید مدل هایی که نیاز به تلرانس و صافی سطح بسیار بالایی ندارند
 برای بررسی دیداری قطعه و تست های مونتاژ

ویژگیهای طراحی:

 تعیین ضخامت لایه ها در دقت نهایی بسیار مهم
 برای تولید گوشه های تیز و منحنی ها در راستای Z مشکل دارد.
 حفره های داخلی قابل تولید
 نیاز به تکیه گاه دارد و تکیه گاه ها پس از اتمام کار باید جدا شوند.
 قطعات بزرگ را می توان به قطعات کوچکتر تقسیم کرد و پس از تولید تمامی
قسمتها به یکدیگراتصال داد.

ویژگیهای کیفی:

 صافی سطح و دقت ابعادی پایینتر از روشهای SLA و SLS
 جدا کردن تکیه گاه ها ممکن است زمان بر باشد و اندکی به قطعه آسیب بزند.
 استحکام سبز قطعه مناسب
 می توان برای قسمتهای مختلف قطعه از رنگ های مختلف استفاده کرد.
 در راستای Z قطعه پله پله می شود.
 در ساخت دیواره های صاف ابتدا باید خود قطعه ساخته شود و سپس مرزهای
آن.

روش 3DP

مدلسازی سریع روش 3DP

روش 3DP:

 این روش را به دلیل شباهتش به چاپ جوهر چاپ سه بعدی می نامند.
 روش کار دقیقا مانند چاپ جوهر است با این تفاوت که بجای جوهر از
چسب استفاده می شود.
 مواد مورد استفاده از جنس سرامیک ها، پودر فلزات، پلیمرها و
کامپوزیت ها هستند.
 ذرات پودر به کمک چسب به یکدیگر متصل شده لایه ها را ایجاد می
کنند.

روش کار:

 میز در بالاترین حالت خود قرار می گیرد و یک لایه پودر با ضخامت
کنترل شده بر روی سطح پخش می شود.
 از سر نازل چاپگر چسب در مناطق مورد نظر ریخته می شود و دانه های
پودر در آن مناطق به یکدیگر می چسبند.
 میز به اندازه یک لایه پایین می رود و پودر لایه بعد ریخته می شود.
 مجددا برای لایه دوم چسب ریزی می شود. این فرآیند تا تکمیل تمامی
لایه های جسم ادامه می یابد.

ویژگیهای اقتصادی:

 سرعت بسیار بالا. در هر چند ثانیه یک لایه تولید می شود.
 بازده مواد عالی
 هزینه کارگر پایین
 هزینه تجهیزات بسیار ارزانتر از SLA و SLS
 زمان بیکاری ندارد
 نیاز به پرداخت نهایی دارد.

کاربردها:

 برای مدل های مفهومی
 برای تست های مونتاژ
 ساخت مدل های رنگی

ویژگیهای طراحی:

 امکان ساخت قطعات رنگی وجود دارد.
 کار با دستگاه ساده است.
 حفره های داخلی قابل تولید
 دقت در راستای Z کمتر از دقت در راستاهای X و Y
 نحوه قرارگیری قطعه بر روی میزمهم
 نیاز به تکیه گاه ندارد
 قطعات بزرگ را می توان به قطعات کوچکتر تقسیم کرد و پس از تولید
تمامی قسمتها به یکدیگراتصال داد.
 استحکام قطعات تولیدی پایین

روش LOM (Laminated Object Modeling)

مدلسازی سریع روش LOM

روش LOM:

 مدل ها در این روش از جنس لایه های متوالی مواد ورقه ای ساخته می شوند.
 در این روش لیزر متناظر با کانتورهای محیطی هر مقطع از قطعه مواد ورقه ای را برش
می زند.
 ورق های برش خورده بر روی یکدیگر تشکیل یک بلوک حجمی می دهند.
 مواد ورقه ای بصورت یک رول از یک طرف باز شده از طرف دیگر بسته می شود.
 یک غلتک حرارتی فشار و دمای لازم برای چسباندن لایه ها به بکدبگر را فراهم می
کند.
 لیزر قسمتهای خارجی را هاشور می زند تا بعدا به راحتی جدا شود.

ویژگیهای اقتصادی:

 سرعت ساخت بالا
 گستره مواد مورد استفاده وسیع
 بازده مواد نامناسب
 هزینه کارگر پایین
 هزینه تجهیزات بسیار ارزانتر از SLA و SLS
 زمان بیکاری ندارد
 نیاز به عملیات نهایی دارد

ویژگیهای طراحی:

 کار با دستگاه ساده است.
 حفره های داخلی قابل تولید
 دقت در راستای Z کمتر از دقت در راستاهای X و Y
 نحوه قرارگیری قطعه بر روی میزمهم
 نیاز به تکیه گاه ندارد
 قطعات بزرگ را می توان به قطعات کوچکتر تقسیم کرد و پس از تولید تمامی قسمتها به یکدیگراتصال داد.
 استحکام قطعات تولیدی پایین
 دیواره های نازک را در جهت Z نمی توان ساخت
 جداکردن قسمتهای اضافی مشکل
 توان لیزر دقیقا باید تنظیم شود.


ویژگیهای کیفی:

 تلرانس ها در راستای X و Y بهتر از جهت Z
 صافی سطح نامناسب است و باید پس از ساخت پرداخت صورت گیرد.
 دقت روش مناسب است.
 جدا کردن تکیه گاه ها به دقت آسیب می رساند.
 نیازی به پخت نهایی ندارد.

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه


مقالات اخیر گروه