روش های شکل دهی فلزات بخش 2 نورد

روش های شکل دهی فلزات بخش 2 نورد

نورد

شکل دهی پیوسته ماده بین دو غلتک گردان که شکل یا ارتفاع آنها
برای ضخامت یا شکل های نهایی می تواند تنظیم شود.
 این فرآیند یک فرآیند کاهش ضخامت و افزایش طول است بدون آن
که تغییر زیادی در عرض بوجود آید.
 فرآیند می تواند گرم یا سرد باشد.

موادی که از این روش تولید می شوند:

 اکثر فلزات انعطاف پذیر مانند
 فولاد کم کربن
 فولاد آلیاژی
 فولاد ضد زنگ
 آلیاژهای آلومینیوم
 آلیاژهای مس
 آلیاژهای منیزیوم

انواع نورد:

نورد Leveling : برای افزایش تختی قطعه
 نورد تخت: برای طول های بلند و پیوسته قطعات تخت. یا فاصله بین دو
غلتک باید قابل تنظیم باشد یا تعدادی غلتک بصورت متوالی با گپ های
مختلف باید وحود داشته باشند.
 نورد دارای شکل: قطعه خام بین تعدادی غلتک شکل دار عبور می کند تا
در نهایت شکل مورد نظر بدست آید.
 نورد عرضی: شکل های دارای تقارن از میله نورد می شوند.
 نورد حلقه: غلتک داخلی و غلتک خارجی فشاری را بر روی یک حلقه
وارد می کنند که ضخامت گوشت آن را کاهش داده شعاعش را زیاد
می کند.

نورد چند لایه: دو یا چند لایه از فلز با یکدیگر نورد می شوند.
 نورد پیچ: میله از بین دو صفحه تخت که شیارهای پیچ بر روی آنهادر
آورده شده است عبور می کند و پیچ را با سرعت بالا و کیفیت مناسب
تولید می کند.

ویژگیهای اقتصادی:

 نرخ تولید بسیار بالا بین 20-500 m/min
 زمان بیکاری چند ماه
 زمان مونتاژ دستگاه بالا بخصوص برای غلتک های شکل دار
 نورد گرن انرژی کمتری نسبت به نورد سرد نیاز دارد
 بازده مواد بسیار عالی
 اتوماسیون بالا امکانپذیر
 نورد تخت قابلیت تولید ضخامتهای مختلف را دارد ولی نورد شکل دار انعطاف
پذیر نیست.
 هزینه ابزار بالا
 هزینه تجهیزات بالا
 هزینه کارگر پایین
 هزینه پرداخت پایین

کاربردها:

 تولید ماده خام برای فرآیندهای ماشینکاری و ورق کاری

نکات طراحی:

 نورد تخت یک بعدی- نورد شکل دار 2 بعدی و نورد عرضی 3 بعدی
است.
 شیب بجز در فرآیند نورد عرضی نیاز ندارد
 حداکثر عرض 5 m
 نورد سرد:
 حداقل ضخامت 0.0025 mm
 حداکثر ضخامت 200 mm
 نورد گرم:
 حداقل ضخامت 1.6 mm
 حداکثر ضخامت 1 m

ویژگیهای کیفی:

 مشکلاتی که در ریخته گری پیوسته وجود دارد )دانه درشت بودن قطعه و
تخلخل آن( بوسیله این روش رفع می شود.
 نورد گرم بالای دمای تبلور مجدد انجام می شود و بنابراین تنشهای پسماند
ندارد.
 در نورد سرد خصوصیات ماده در جهات مختلف متفاوت است )بسته به
جهت نورد(
 وجود گوگرد در فولاد سبب ترک خوردن آن حین نورد می شود
 حمل و نقل ورقهای نورد سرد شده چون می توانند به شکل کوی در آیند
آسانتر از ورقهای نورد گرم شده است.
 غلتک های نورد گرم خشن تر از غلتک های نورد سرد اند.

استفاده از روانکار برای نورد گرم )گرافیت( و سرد )امولسیون روغن(
برای کاهش اصطکاک امکانپذیر است
 پیش از انجام نورد گرم اکسیدهای سطح قطعه باید برداشته شده باشد.
 حفظ دمای نورد در نورد گرم تاثیر مستقیم بر فرآیند دارد. دمای بالا:
کاهش کیفیت سطح، دمای پایین: مشکل شدن شکل دهی
 جنس غلتک باید در مقابل سایش مقاوم باشد
 در اثر وجود ناخالصی در قطعه خام، ممکن است سطح کار خراب شود
 کیفیت سطح در نورد گرم نامناسب (Ra 6.3-50) . در نورد سرد عالی
( Ra 0.2-6.3 )

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه


مقالات اخیر گروه