سه نما در حال بارگزاری ...

  • 68 بازدید
  • دکتر رضا نصوحی
  • ۱۴۰۱/۳/۵

روشهای تولید مواد پلاستیکی 1.قالبهای تزریق پلاستیک : 

 مواد پلاستیکی بصورت گرانول به مخزن دستگاه ریخته می شوند.

پس از ریخته شدن در پمپ دستگاه تزریق، گرم شده به حالت

خمیری در می آیند و با فشار به درون قالب تزریق می شوند. پس

از سرد شدن، توسط بیرون انداز قالب این قطعات به بیرون انداخته

می شوند. موادی که از این روش تولید می شوند:• ترموپلاست ها، ترموست ها، مواد کامپوزیتی و الاستومرها ویژگیهای اقتصادی:• نرخ تولید بالا بین ۱ تا ۵۰ قطعه در دقیقه

• مواد ترموست معمولا زمان تولید بیشتری دارند.

• زمان بیکاری حدود چند هفته

• بازده مواد خوب. مقداری از مواد بصورت ضایعات در راهگاه ها هدر می رود. در

مورد بعضی مواد قابل بازیافت است.

• انعطاف پذیری وابسته به قابلیت تغییر قالب است.

• مناسب برای تیراژهای بالای ۱۰۰۰۰ قطعه

• اتوماسیون کامل امکانپذیر

• هزینه ابزارسازی بسیار بالا

• هزینه تجهیزات بسیار بالا

• هزینه کارگر پایین

• هزینه پرداخت پایین کاربردها:• قطعات پیچیده و دقیق

• قطعات خودرو و هوایی

• قطعات الکتریکی

• مخازن

• در پلاستیکی شیشه های حاوی مواد غذایی نکات طراحی:• قطعات بسیار پیچیده و دقیق قابل تولید

• سوراخ، رزوه، شیبهای منفی داخلی و خارجی، قطعات چندرنگی و ... قابل تولید

• حتی الامکان باید ضخامت قطعات ثابت باشد. تغییر ضخامت نباید از ۵۰ درصد در یک

مقطع بیشتر شود.

• برای تولید مخازن جدارنازک نامناسب

• محل قرارگیری خط جدایش قالب بسیار مهم.

• میزان نیروی وارد شده برای کلمپ قالب با سطح مقطع قطعه متناسب است.

• شعاع ها باید حتی الامکان بزرگ باشند.

• شیب بین ۰.۲۵ تا ۴ درجه

• ضخامت بین ۰.۴ تا ۱۳ میلیمتر

• وزن بین ۱۰ گرم تا ۲۵ کیلوگرم ویژگیهای کیفی:• مقاطع ضخیم ایجاد اشکال می کنند.

• در طراحی قالبهای چندحفره ای باید مراقب بود و مطمئن شده که قالب

پر می شود.

• کنترل پارامترهای فرآیند بسیار مهم. دمای قالب، زمان کلمپ، فشار

کلمپ، میزان خنک کاری، سرعت تزریق و ...

• اگر میزان فشار کلمپ کم باشد باعث ایجاد پلیسه در خط جدایش می

شود.

• مواد ترموپلاستیک نیاز به پلیسه گیری ندارند )معمولا(. ولی مواد

ترموست معمولا نیاز دارند.

• سطوح بسیار عالی قابل دستیابی

• صافی سطح 0.2-0.8 Ra  2.روش قالبهای بادی: 

 یک لوله باریک از مواد پلاستیکی داغ به قالب وارد می شود. در

بین آن هوای داغ دمیده می شود. این کار باعث انبساط و

چسبیدن مواد به دیواره قالب و فرم گرفتن به شکل دیواره قالب

می شود. پس از سرد شدن، قطعه بیرون انداخته می شود. موادی که از این روش قالبگیری می شوند:• اکثر مواد ترموپلاستیک ویژگیهای اقتصادی:• نرخ تولید بین ۱۰۰ تا ۲۵۰۰ قطعه در ساعت

• زمان بیکاری چند روز

• اگر با اکستروژن لوله پلاستیکی همراه شود، فرآیند پیوسته خواهد بود.

• اتوماسیون کامل امکانپذیر

• انعطاف پذیری پایین

• زمان بستن قالب کم

• بهترین تیراژ بالای ۱۰۰۰ عدد

• هزینه ابزار متوسط تا بالا

• هزینه تجهیزات متوسط تا بالا علی الخصوص برای خطوط کاملا اتوماتیک

• هزینه کارگر پایین

• هزینه پرداخت پایین کاربردها:• قطعات توخالی پلاستیکی

• بطری

• منیفولد نکات طراحی:• پیچیدگی محدود به قطعات توخالی، با ضخامت دیواره کم و

ثابت و حتی الامکان متقارن

• امکان ایجاد شیبهای منفی و رزوه وجود دارد.

• شعاع گوشه ها حتی الامکان بزرگ اختیار شود.

• محل قرار گیری خط جدایش بسیار مهم

• نیاز به شیب ندارد.

• ضخامت بین 0.25-6 mm

• اندازه قطعات از ۱۲ میلیمتر تا ۳ متر مکعب ویژگیهای کیفی:• کنترلی بر روی ضخامت دیواره نیست.

• خزش و پایداری شیمیایی قطعات بسیار مهم

• تنشهای پسماند ممکن است در طول زمان منجر به واپیچش

قطعات تولیدی شود.

• سطوح با کیفیت مناسب قابل دستیابی

• هرچه فشار دمش بیشتر شود کیفیت سطح قطعات بهبود می یابد.  

اشتراک گذاری
نویسنده
دکتر رضا نصوحی