تمرین کتیا shaft

تمرین کتیا shaft

با استفاده از ویژگی های دستور shaft شکل بطری را ترسیم نمایید

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه


مقالات اخیر گروه