سه نما در حال بارگزاری ...

  • 114 بازدید
  • میثاق براهیمی
  • ۱۴۰۱/۳/۵

 در این ویدیو آموزشی_پروژه ای محیط part design کتیا،روش طراحی مغزی شیر گاز آموزش داده شده است.  

 

 اشتراک گذاری
نویسنده
میثاق براهیمی