سه نما در حال بارگزاری ...

  • 119 بازدید
  • میثاق براهیمی
  • ۱۴۰۱/۳/۵

 در این ویدیو آموزشی_پروژه ای از نرم افزار کتیا نحوه ی طراحی زانوی دارای فلنچ در محیط part design آموزش داده شده است.  

  

  

  اشتراک گذاری
نویسنده
میثاق براهیمی