تمرین کتیا ترسیم قوری با shaft  و rib و mulitisection solid

تمرین کتیا ترسیم قوری با shaft و rib و mulitisection solid

یک قوری را مطابق شکل با دستورات پیشنهادی shaft و rib و mulitisection solid ایجادنمایید

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه


مقالات اخیر گروه