تمرین کتیا ترسیم قوری با shaft و rib و mulitisection solid

یک قوری را مطابق شکل با دستورات پیشنهادی shaft  و rib و mulitisection solid ایجادنمایید

 

 

 

 

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه


مقالات اخیر گروه