سه نما در حال بارگزاری ...

  • 3 بازدید
  • خسروی - اردیبهشت ۱۴۰۱
  • ۱۴۰۱/۳/۵

شرکتهای کوچک و متوسط یا همان SME ها، در کشورهای در حال توسعه مهمترین پیشران اقتصاد و توسعه پایدار هستند.در زنجیره ارزش این شرکت ها، تامین کنندگان ، نقش استراتژیک دارند.

اما بزرگترین مانع تامین پایدار در این شرکت‌ها ، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش پایین می باشد.ابزارهای مالی مانند:

Reverse factoring

Reverse securitisation

Dynamic Discountingمی‌توانند در تامین نقدینگی و افزایش سرمایه در گردش کل بازیگران زنجیره تامین، نقش بسزایی ایفا کنند.اما بدون استفاده از پلتفرم های مبتنی بر فناوری اطلاعات این امر ، بسیار پیچیده و غیرممکن است.طبق برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، استارت آپ هایی که در حوزه توسعه پلتفرم های تامین مالی زنجیره تامین فعال می کنند، با بازاری حدود ۱.۴ تریلیون دلار مواجه خواهند بود. این استارت آپ ها، را FinTech می نامند.زنجیره تامین بیش از هر زمان دیگری به چنین پلتفرم هایی احتیاج دارد.مدیریت زنجیره تامین یا همان SCM به معنای گردش مواد، پول و اطلاعات است.اما در عصر دیجیتال، گردش پول، همان گردش اطلاعات است.بنابراین تعریف جدید SCM عبارتست از:۱. گردش مواد

۲. گردش اطلاعات

۳. و بازهم گردش اطلاعاتبلاکچین ، موثرترین فناوری عصر دیجیتال، در ساپلای چین خواهد بود.

Supplychain on Blockchainنقش شرکتهای مدیریت زنجیره تامین در این عصر متفاوت از گذشته خواهد بود.در گذشته مأموریت این شرکت‌ها، توانمندسازی قطعه سازان از طریق آموزش، تجهیز و انتقال تکنولوژی به آنها بود.اما امروز که دانش فنی قطعه سازان به بلوغ نسبی رسیده است، ماموریت ایشان، عبارتست از ایجاد :

۱. پلتفرم های تامین مالی

۲. اکوسیستم نوآوریدر اینصورت است که این قبیل شرکتها به دوران اوج خود باز خواهند گشت و برای صنعت ارزش آفرین خواهند بود.لینک منبع

اشتراک گذاری
نویسنده
خسروی - اردیبهشت ۱۴۰۱