انتقال تکنولوژی چیست

انتقال تکنولوژی چیست

"انتقال فناوری" و یا "انتقال تکنولوژی" چیست؟
فرآیند انتقال فناوری از دارنده آن فناوری از طریق واگذاری ، مجوز ، مشاوره فناوری ، تحقیقات مشترک ، سرمایه گذاری مشترک یا

(" M&A- "Mergers and Acquisitions ) به معنای "ادغام و تملک" با دیگران را "انتقال فناوری" گویند.

انواع حق امتیاز (لایسنس) در انتقال فناوری

Assignment &ndash Full / Partial
واگذاری - کامل / جزئی:

نوعی فروش انتقال فناوری است که در آن مجری فناوری کل حق امتیاز را خریداری می نماید و انتقال اسمی حق فناوری (یا اختراع ثبت شده) تا زمان اتمام قرارداد را دریافت می کند

License &ndash Exclusive

مجوز (لایسنس)- انحصاری:

حق استفاده از یک فناوری (یا اختراع ثبت شده) منحصراً در محدوده تعیین شده در یک محدوده زمانی مشخص ، مکان خاص و حوزه خاص و غیره در اختیار خریدار قراد داده می شود

License &ndash Non-exclusive

مجوز (لایسنس)- غیر انحصاری:

حق استفاده از یک فناوری (یا اختراع اختراع شده) غیر انحصاری در محدوده تعیین شده در یک محدوده زمانی مشخص ، مکان خاص و حوزه خاص و غیره در اختیار خریدار قراد داده می شود

Royalty &ndash Fixed

حق امتیاز - ثابت:

قیمت یک فناوری به عنوان یک پرداخت ثابت ، صرف نظر از ارقام فروش فناوری توسط مجری پرداخت می کند

Royalty &ndash Running

حق امتیاز - در حال اجرا:

1&sim5 از کل فروش سالانه هنگام فروش با استفاده از فناوری هدف که تولید می شود را مجری فناوری می پردازد

شرکت "سه نما" با توجه به ارتباطی که با یک شرکت بین المللی در این حوزه انتقال تکنولوژی برقرار کرده آماده همکاری با شرکت ها در زمینه انتقال تکنولوژی می باشد
زمینه های این فعالت ها در زیر آمده است

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه


مقالات اخیر گروه