سه نما در حال بارگزاری ...

  • 463 بازدید
  • احسان حاجی صادقیان
  • ۱۴۰۱/۳/۵

با کمک این افزونه می توان به صورت اتوماتیک یک مجموعه شامل چرخزنجیر و زنجیر را در نرم افزار کتیا ایجاد نمود و مکانیزم حرکت را مشاهده کرد .

دانلود نسخه تریال اشتراک گذاری
نویسنده
احسان حاجی صادقیان