سه نما در حال بارگزاری ...

  • 0 بازدید
  • احسان حاجی صادقیان
  • ۱۴۰۱/۱۱/۱۰

آموزش ماکرو نویسی در کتیاCatia Macro Programmingهدف از این دوره

سرفصل دورهجلسه اول

اشنایی با قابلیت های طراحی پارامتریک در کتیا و استفاده از design table و آشنایی با macroو ایجاد ماکرو

در قالب مثال طراحی یک فلنچجلسه 2

آشنایی با ویرایش یک ماکرو و نحوه ترکیب چند ماکرو با هم

در قالب مثال ایجاد چند ضلعی منتظمEhsan Hajisadeghian:

جلسه 3

اشنایی با نحوه استخراج پارامتر های یک قطعه

آشنایی با محیط VBA کتیاجلسه 4

ایجاد یک فرم ودر VBA ونحوه نوشتن حلقه منطقی FOR برای یک پروسه

در قالب مثال بهینه سازی مساحت ورقجلسه 5

ارتباط پارامتر های یک قطعه با فایل اکسل

خواندن اطلاعات از یک فایل اکسل

درج اطلاعات در یک فایل اکسجلسه 6

کار با vb.net و ارتباط ان با کتیا

در قالب مثال save as  با فرمت های مختلف از فایل های داخل یک پوشهجلسه 7

آشنایی با دستور شرطی if در ایجاد اتوماتیک draft از فایل های داخل یک پوشهجلسه 8

آشنایی با line  و text  و چگونگی ایجاد آن ها در محیط درفتینگ

در قالب مثال ایجاد یک فریم ساده در این محیطجلسه 9

ایجاد یک مکانیزم ساده در محیط Assembly 

در حرکت دادن اجزای یک روبات سادهجلسه 10

استفاده از دستور RND یا رندوم برای ایجاد متناوب یک شکل

در قاالب ایجاد پنیر سوییسیجلسه 11

استفاده از دستور selection در کتیا برای انتخاب یک موضوع دلخواه و تغییر تنظیمات انجلسه 12

استفاده از دستور try برای انجام یک پروسه تا موقعی که با خطا مواجه نشود شماره تماس 09358119479 اشتراک گذاری
نویسنده
احسان حاجی صادقیان