سه نما در حال بارگزاری ...

ساخت ایمپلنت با تیتانیوم گرید2، با قطر 8 میلی متر و طول 12 میلی متر (ماده خام تحویل داده می شود.)