مشخصات کارگاه

نام کارگاه : SAFA TEC صفاتک

مسئول کارگاه : علی صفرنوراله

  • نوع کارگاه : SAFA TEC فضای کار اشتراکی و شتابدهنده کسب و کار صف

  • شهر : نجف آباد

  • آدرس کارگاه : اصفهان، نجف آباد، خیابان دلگشا، خیابان شهید ابوالقاسمی، صفاتک


  • وب سایت : http://safatec.ir/

  • اینستاگرام : https://www.instagram.com/safa.tec/