مشخصات کارگاه

نام کارگاه : Engico

مسئول کارگاه : شاهپوری

  • نوع کارگاه :

  • شهر : اصفهان

  • آدرس کارگاه : اصفهان-خیابان حکیم-بازار بزرگ حکیم-طبقه اول پلاک 258

  • توضیح خدمات : پرینت رزینی SLA


  • تلفن همراه : 09132333224

  • وب سایت : https://www.engico.ir/