مشخصات کارگاه

نام کارگاه : وکیوم شمالی

مسئول کارگاه : شمالی

  • نوع کارگاه :

  • شهر : رهنان

  • آدرس کارگاه : اصفهان-خیابان رهنان غربی

  • توضیح خدمات : وکیوم pvc,hime pack


  • تلفن همراه : 09131139320