مشخصات کارگاه

نام کارگاه : مرکز طراحی و پرینت سه بعدی INFINITY3dp

مسئول کارگاه : افشاری

  • نوع کارگاه :

  • شهر : زنجان - ابهر

  • آدرس کارگاه : زنجان - ابهر - شریف آباد -جنب بانک ملی.


  • تلفن همراه : 09199551690

  • تلگرام : https://t.me/INFINITY3dp