مشخصات کارگاه

نام کارگاه : فوم بتن سما

مسئول کارگاه : محمدرسول ولایتی

  • نوع کارگاه : ساختمان

  • شهر : نجف آباد

  • آدرس کارگاه :

  • توضیح خدمات : شیب بندی و کف سازی-عایق سازی زیر کف خواب-جایگزین یونولیت


  • تلفن همراه : 09132892976