مشخصات کارگاه

نام کارگاه : فنی و مهندسی نانو اپتیک

مسئول کارگاه : تابان فر-مفید

  • نوع کارگاه :

  • شهر : اصفهان

  • آدرس کارگاه : اصفهان-خیابان امام خمینی-بلوارعطاالملک-بلوک 31-پلاک 3

  • توضیح خدمات : دیجیت و اسکن قطعات-ساخت قالب تزریق پلاستیک


  • تلفن ثابت : 03133875425