مشخصات کارگاه

نام کارگاه : صنعت مشاور اسپادان

مسئول کارگاه :

  • نوع کارگاه : بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب

  • شهر : اصفهان

  • آدرس کارگاه : اصفهان، خیابان هزارجریب، نبش کوی امام جعفر صادق (ع)، مجتمع تجاری اداری پردیس، ورودی 7، واحد 1، شرکت صنعت مشاور اسپادان


  • تلفن ثابت : 03136736716

  • وب سایت : http://sanatmoshaver.ir/default.aspx

  • پست الکترونیک : info@sanatmoshaver.com