مشخصات کارگاه

نام کارگاه : صنایع هوای فشرده پارس

مسئول کارگاه :

  • نوع کارگاه : پنیوماتیک و هوای فشرده

  • شهر : تهران

  • آدرس کارگاه :

  • توضیح خدمات : سیلندر،شیرهای فرمان،واحد مراقبت


  • تلفن ثابت : 02146802020

  • وب سایت : https://parspneumatic.co/