مشخصات کارگاه

نام کارگاه : شرکت مهندسی پزشکی بهنود طب

مسئول کارگاه : عماد ولایتی

  • نوع کارگاه :

  • شهر : نجف آباد

  • آدرس کارگاه : نجف اباد-خیابان 17 شهریور-نبش 22 بهمن

  • توضیح خدمات : تعمیرات،مشاوره،کارشناسی تجهیزات پزشکی


  • تلفن همراه : 09131311116

  • تلفن ثابت : 03142740886

  • وب سایت : www.behnodteb.ir

  • تلگرام : 09357880886