مشخصات کارگاه

نام کارگاه : شرکت فنی و مهندسی آیریک

مسئول کارگاه : دکتر عباسی

  • نوع کارگاه :

  • شهر : اصفهان

  • آدرس کارگاه : اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی، ساختمان شیخ بهایی، واحد 150

  • توضیح خدمات : طراحی و مهندسی معکوس،ساخت و تولید،تجزیه و تحلیل،مشاوره فنی تخصصی،خدمات بازرگانی،رشد ایده های دانش بنیان


  • تلفن همراه : 09132327176

  • تلفن ثابت : 03133869516

  • وب سایت : http://ayrik-co.ir/