مشخصات کارگاه

نام کارگاه : شرکت بهفام روش سپاهان

مسئول کارگاه :

  • نوع کارگاه :

  • شهر : اصفهان

  • آدرس کارگاه :

  • توضیح خدمات : زمینه های کالیبراسیون این آزمایشگاه شامل آزمایشگاه های فشار ، دما ، جرم ، حجم سنجی ، الکتریک ، گشتاورسنجی ، ابعاد ، نیرو و فلومتریک می باشد و میتواند خدمات کالیبراسیون و تعمیرات خود را در این زمیه ها با دقیق ترین کیفیت و بهترین قیمت ارائه نماید


  • وب سایت : http://behfamco.ir/