مشخصات کارگاه

نام کارگاه : سپاهان صنعت عصر نوین

مسئول کارگاه : امیر سلیمان نژاد

 • نوع کارگاه : ماشین کاری

 • شهر : نجف آباد

 • آدرس کارگاه : نجف آباد -شهرک صنعتی 2-خیابان ابوریحان-فرعی 6-پلاک 7

 • توضیح خدمات : خدمات فرز CNC -وایر کات -سنگ مغناطیس-


 • تلفن همراه : 09132893628

 • تلفن ثابت : 03142693976

 • وب سایت : novinmold.ir

دستگاه ها

نام دستگاه : Tehran Ekram

نوع دستگاه : فرز CNC

 • تعداد محور : 3

 • محور x : 1000

 • محور y : 600

 • محور z : 600

نام دستگاه : Takumi V15

نوع دستگاه : فرز CNC

 • تعداد محور : 3

 • محور x : 1570

 • محور y : 760

 • محور z : 760