مشخصات کارگاه

نام کارگاه : دیده بنیان پارس

مسئول کارگاه : فرهاد رستگارپناه

  • نوع کارگاه : بینایی ماشین

  • شهر : اصفهان

  • آدرس کارگاه :


  • تلفن ثابت : +98 (031) 33447

  • وب سایت : https://www.didehbonyan.com/

  • پست الکترونیک : info@didehbonyan.com