مشخصات کارگاه

نام کارگاه : دقیق کاران کاوه

مسئول کارگاه : صفری

  • نوع کارگاه : تولید انواع قطعات با دستگاه طول تراش اتوماتیک

  • شهر : نجف آباد

  • آدرس کارگاه : نجف آباد-ویلاشهر-منطقه صنعتی کاوه-خیابان چهارم-فرعی دوم-پلاک 39

  • توضیح خدمات : قطعات ریز حساس و طول بلند


  • تلفن همراه : 09134311269