مشخصات کارگاه

نام کارگاه : تکنیکال صنعنت افرا

مسئول کارگاه : ابوالفضل نجفیان

  • نوع کارگاه :

  • شهر : نجف آباد

  • آدرس کارگاه : نجف آباد-فلکه دانشجو-خیابان شهید مهدی پوراسماعیلی-پلاک 47

  • توضیح خدمات : قطعات پزشکی و نظامی و دقت بالا


  • تلفن همراه : 09138680028