مشخصات کارگاه

نام کارگاه : بهینه صنعت

مسئول کارگاه :

  • نوع کارگاه :

  • شهر : اصفهان

  • آدرس کارگاه : اصفهان، قطب صنعتی امیرکبیر بلوار عطاءالملک، بلوک ۳۳

  • توضیح خدمات : طراح_و_سازنده_ابزارهای_مخصوص_اینسرتی برای ماشینکاری با دقت، کیفیت، سرعت و یکنواختی بینظیر