مشخصات کارگاه

نام کارگاه : الکترو صنعت آپادانا

مسئول کارگاه : مجتبی حاجی صادقیان

  • نوع کارگاه : اتوماسیون و ابزار دقیق

  • شهر : نجف آباد

  • آدرس کارگاه :

  • توضیح خدمات : تعمیرات کوره القایی،جرثقیل


  • تلفن همراه : 09132317882