مشخصات کارگاه

نام کارگاه : آموزش کتیا CATIA Teach Line

مسئول کارگاه : میثاق براهیمی

  • نوع کارگاه :

  • شهر : نجف آباد

  • آدرس کارگاه :

  • توضیح خدمات : آموزش کتیا،تمرین کتیا،پروژه کتیا


  • تلفن همراه : 09135703144

  • وب سایت : cenema.ir

  • تلگرام : https://t.me/CatiaTeachLine

  • اینستاگرام : https://www.instagram.com/catia.teach.line/

  • پست الکترونیک : barahimimisagh@gmail.com