ماشین کاری

ماشین کاری

ماشینکاری: (Machining) شکلدادن مواد با تراش و برش به وسیله ماشین های ابزاری است.

مقدار قشری که از قطعه اولیه برداشته میشود تا قطعه صیقلی و نهایی ایجاد گردد، اصطلاحاً تراش خور نامیده میشود. در ماشینکاری قطعات برحسب نوع کار از ماشینهای تراش،فرز،مته صفحه تراش،کله زنی،سنگ زنی،تیز کاری و سوراخ کن استفاده میشود که معمولاً این قطعات خود محصول فرآیندهای ریخته گری ،آهنگری، نورد و غیره میباشند.

ماشینکاری فلز با وسایل تخلیه الکتریکی پرفرکانس نیز فرایند نسبتاً جدیدی است که به میزان وسیعی بکار گرفته میشود. این روش برای ماشینکاری اشکال پیچیده و بریدن مقاطع نازک از نیمه رسانا ها و آلیاژهای وسایل فضایی بکار میروند.

صفحه تراشی، گرد تراشی، سوراخ کاری، فرز کاری، خان کشی، اره کاری و سنگ زنی از جمله فرآیندهای اصلی عملیات ماشین کاری محسوب میشوند.

صفحه تراشی: در این فرایند ابزار برش توسط بازویی نگه داشته میشود و روی قطعه کار حرکت داده میشود. از آن عموماً برای ایجاد سطوح تخت و عموماً قطعاتی با ابعادهای بزرگ استفاده میشود. در این روش سطح قطعه کار از کیفیت مناسبی برخوردار نبوده و اصولاً خشن بوده و نیز امروزه این روش کمتر مورد استفاده قرار میگیرد.

گرد تراشی: گرد تراشی فرآیندی است که طی آن سطوح خارجی استوانهای و مخروطی ایجاد میشود. در فرایند گردتراشی قطعهٔ کار در مقابل یک ابزار تراش تک لبه که به صورت طولی تغذیه میشود میچرخد؛ که بیشتر توسط ماشینهای تراش این عمل صورت میپذیرد.

سنگ زنی :نوعی فرایند برداشت ماده که مستلزم کنش قطعه کار با سنگ ساینده در سرعت بالا با عمق نفوذ کم میباشد. انواع روشهای سنگ زنی با توجه به نوع مادهٔ قطعه کار، وجود دارد. سنگها دارای مش (دانه) بندیهای مختلف و در قطرها و اشکال گوناگون ساخته میشوند. انواع سنگها شامل:

  1. سنگ انگشتی که دارای ابعاد معمولاً کوچک و برای پرداخت مورد استفاده هستند.
  2. سنگ زنی خزشی که برای سنگ زنی قطعاتی نظیر پرههای توربین گازی بکار برده میشوند.
  3. و &hellip

عملیات ماشینکاری

انواع عملیات ماشینکاری وجود دارد که هر یک از آنها قادر به ایجاد هندسه و بافت سطحی خاصی برای قطعه هستند.

در تراشکاری ، از یک ابزار برشی با لبه برشی تک برای برادهبرداری از قطعه چرخان استفاده میشود تا یک شکل استوانهای تولید کند. حرکت اولیه با چرخاندن قطعه کار تامین میشود و پیشروی با حرکت ابزار برشی به آرامی در جهت موازی با محور چرخش قطعه کار حاصل میگردد.

سوراخ کاری برای ایجاد سوراخ گرد استفاده میشود. این کار با یک ابزار چرخشی انجام میشود که بهطور معمول دارای دو یا چهار لبه برش به شکل مارپیچ است. ابزار در جهت موازی با محور چرخش آن به قطعه کار فزو میرود تا سوراخ گرد ایجاد شود.

در بورینگ، ابزاری با یک نوک خمیده تک به داخل سوراخ تقریباً ساخته شده در یک قطعه کار در حال چرخش وارد میشود تا کمی سوراخ را بزرگتر کند و دقت آن را بهبود ببخش. این یک عمل پرداخت سطحی ظریف است که در مراحل نهایی تولید محصول استفاده میشود.

برقو کاری یکی از عملیات اندازهزنی است که مقدار کمی فلز را از سوراخی که قبلاً ایجاد شدهاست، خارج میکند.

در فرزکاری، یک ابزار چرخشی با لبههای برش چندگانه که با به آرامی حرکت کردن نسبت به ماده اولیه برای تولید سطوح صاف و هموار کار میکند. جهت حرکت پیشروی عمود بر محور چرخش ابزار است. . دو شکل اصلی فرز:

  • فرزهای افقی(Peripheral Milling)
  • فرز عمودی(Face Milling)

ابزار برش

ابزار برش دارای یک یا چند لبه برشی تیز است و از مادهای ساخته شدهاست که سختتر از ماده قطعهکار است. لبه برشی کار جدا کردن براده از قطعه کار مادر را بر عهده دارد. دو سطح ابزار به لبه برش متصل شدهاست:

  • سطح در تماس با براده(Rake Face)
  • سطح بدون تماس با برداه(Flank)

سطح در تماس با براده که جریان براده تازه شکل گرفته را هدایت میکند با زاویه خاصی جهتگیری میشود، زاویه رِیک "&alpha" نامیده میشود. این نسبت به صفحه عمود بر سطح کار اندازهگیری میشود. زاویه رِیک میتواند مثبت یا منفی باشد. سطح بدون تماس با برداه ابزار، بین ابزار و سطح کار تازه شکل گرفته فاصله ایجاد میکند و بدین ترتیب سطح را از ساییدگی محافظت میکند. این زاویه بین سطح کار و سطح پهلو، زاویه آزاد نامیده میشود. دو ابزار اساسی برش وجود دارد:

  • ابزار تک نقطه ای
  • ابزار برش چند لبه

ابزار تک نقطه ای دارای یک لبه برش است و برای تراشکاری، بورینگ و صفحه تراشی استفاده میشود. در حین ماشین کاری، نوک ابزار در زیر سطح قطعهکار نفوذ میکند. نوک گاهی اوقات به شعاع خاصی گرد میشود که شعاع دماغه ابزار نامیده میشود.

ابزارهای برش چندگانه بیش از یک لبه برش دارند و معمولاً با حرکت چرخشی به قطعه کار برخورد میکنند. سوراخ کاری و فرز کاری از ابزارهای چرخشی چند لبه استفاده میکنند. اگرچه اَشکال این ابزارها با ابزار تک نقطهای متفاوت است، اما بسیاری از عناصر هندسه ابزار مشابه هستند.

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه


مقالات اخیر گروه