عناصر 15 گانه مدل کسب و کار

عناصر 15 گانه مدل کسب و کار

عناصر 15 گانه مدل کسب و کار
خلق یک مدل کسب و کار از پاسخگویی به یک نیاز(1) شروع می شود و اینکه چه راهکاری(2) برای آن در نظر گرفته ایم(پاسخ به آن نیاز).حال سوال پیش می آید که نیاز چه کسانی؟مشتریان هدف(3) و در نهایت ما چه مطلوبیتی را برای مشتریان هدف خلق می کنیم: سرعت؟ کیفیت؟ تازگی ؟ جذابیت ؟ امنیت؟ کارایی؟ قیمت پایین؟ که پاسخ به این سوال پیشنهاد به ارزش یکتای کسب و کار(4) ما و کانال های دسترسی به مشتریان (5) ما به مشتریان چیست؟ در گام بعدی چگونه از مشتری بازخورد می گیریم؟چگونه مشتری را جذب می کنیم و نگه می داریم ؟نگهداشت و ارتباط با مشتریان(6).برای آنکه بتوانیم بتوانیم پیشنهاد ارزش یکتا را خلق کنیم: نیازمند فرایندهای عملیاتی(7) هستیم که تولید ارزش کنند.همچنین باید بدانیم مزیت رقابتی (8) یا نقطه تمایز ما در برابر رقبا و جایگزین ها (9) چه وضعیتی دارد و تا چه میزان رقبا و جایگزین ها تهدید کننده فعلی یا آتی ما خواهند بود.فرآیندهای عملیاتی ما از دو جا ورودی می گیرند،یا از دارایی های تحت مالکیت کسب و کار(=منابع(10)) و یا از آنچه در گرو همکاری و تعامل با دیگران است (=شرکا،مکمل ها،تامین کنندگان و ذینفعان(11))

پیشنهاد ارزش یکتا به مشتریان هدف منجر به خلق درآمد می شود و عنصر مدل های درآمدی(12) ناشی از به ثمر رساندن پیشنهاد یکتا به مشتریان هدف از طریق کانال های دسترسی است.هم چنین فرایندها و ورودی ها،عملا ساختار هزینه(13) را شکل می دهند.والبته همه این ها حاصل تعاملات ساختار مدیریتی و مالکیتی (14) کسب و کار است.سوال پایانی آن است که چه برنامه ای برای آینده داریم و این همان چیزی است که در نقشه راه توسعه(15) یا در مواقعی خروج(15) تبیین می کنیم.

1.نیاز / مسئله:
بزرگ ترین دلیل شکست استارتاپ ها، عدم شناسایی نیاز یا مسئله اشتباه است.
ضرورت شناسایی روشن و دقیق یک نیاز مسئله-حال ممکن است نیاز یا مسئله امروز باشد یا ممکن است نیاز مسئله نزدیک آینده-بهتر است خیلی به دنبال نیازهای آینده دور نباشید چرا که تبدیل کردنشان به پول کار دشواری خواهد بود.
پرسش های کلیدی:
مشخصا چه نیاز یا مسئله ای در چه گروهی از جامعه وجود دارد که شما می خواهید آن را برطرف کنید.
این نیاز یا مسئله چه قدر اهمیت دارد؟
دلایل یا شواهدی که نشان می دهد این نیاز شما حقیقی است،چیست؟
این نیاز وجود دارد یا می خواهید این نیاز را به وجود آورید؟
چه مدتی است که چنین نیاز یا مسئله ای به وجود آمده است ؟
چرا تا به حال کسی برای پاسخ به این مسئله یا نیاز تلاش نکرده است؟ا

2.محصولات(کالا یا خدمات)
این عنصر به این می پردازد که چه طوری می خواهید نیاز یا مسئله شناسایی شده را پاسخ دهید.یافتن راهکارهای مختلف و مقایسه آنها با یکدیگر،کلید پاسخ مناسب به عنصر دوم مدل است.

پرسش های کلیدی
چگونه می خواهید به این نیاز پاسخ دهید؟
آیا روش های دیگری برای پاسخگویی به این نیاز وجود دارد؟راهکار پیشنهادی شما چه تاریخچه و چه مشابهی دارد؟چرا فکر می کنید از راهکار شما استقبال می شود؟
چرا راهکار شما بهتر از راهکارهای دیگر خواهد بود؟
اگر بخواهید راهکار جایگزینی برای نیاز یا مسئله در نظر بگیرید آن راهکار چه خواهد بود؟

3.مشتریان هدف
ضرورت تبیین تصویر شفاف از مشتریان هدف،هرچه دقیق تر و روشن تر بهتر.

پرسش های کلیدی
آیا بخش های مختلف بازار را براساس آمار،جمعیت شناختی و یا شاخص های دیگر به درستی تقسیم بندی کرده اید؟
مشتریان فعلی شما چه کسانی هستند؟
دقیقا چه بخش هایی از جامعه مشتریان هدف شما هستند؟
تخمین تعداد و حجم بازار مورد نظر شما به چه صورت است؟

4.پیشنهاد ارزش یکتا:
پیشنهاد جذاب شما برای مشتریان چیست؟
چه منفعت هایی برای مشتریان دارند؟چه دردسرهایی را از مشتریان کم می کنید؟چه محصولات و خدماتی را در این راستا ارائه می کنید؟ممکن است نیاز یا مسئله بسیار مهمی را شناسایی کرده باشید اما اگر نتوانید ارزش ویژه و یکتایی طرح کنید بازنده رقابت می شوید.ترجیحا ارزشی را پیشنهاد دهید که توسط استارتاپ یا تیم دیگری ارائه نمی شود.


پرسش های کلیدی
مشتری مشخصات و ویژگی های محصول یا خدمت شما را در چه می داند؟
ارزش پیشنهادی شما چه منفعتی برای مشتری دارد یا چه دردسرهایی را برای مشتریان کاهش می دهد؟
کدام یک از موارد کیفیت،قابلیت،قیمت،سرعت،اطمینان،زیبایی،شگوه و... مولفه های محصول یا خدمات شما هست؟

5.کانال های دسترسی به مشتریان

پرسش های کلیدی
چه استراتژی های بازاریابی را دنبال می کنید؟
ابزارها و مسیرهای دسترسی شما به مشتریان چیست؟
کانال های مختلف ارتباط با مشتریان شما تا چه حد یکپارچه هستند؟
رتبه بندی کانال ارتباطی شما برای دسترسی به مشتریان چگونه هستند؟
چه کانال های جدید ارتباطاتی را در آینده نزدیک متصور هستید؟

6.نگهداشت ارتباط با مشتریان

پرسش های کلیدی
چگونه با مشتریان خود ارتباط موثر برقرار می کنید؟
چه برنامه هایی را برای نگهداشت،وفادار سازی رجوع مجدد مشتریان خود دارید؟
چگونه می خواهید رابطه کسب و کارتان را با مهم ترین مشتریان خود بهبود دهید؟


7.فرآیند عملیاتی کسب و کار:
استارتاپ شما چه بخش های اصلی دارد و هریک چه وظایفی دارند؟هرچه بهتر بتوانید فعالیت های در جریان و یا آتی تان را ذکر کنید خیال سرمایه گذار راحت تر می شود که شما فرد یا افراد مناسب و قابل اعتمادی برای این کار هستید.

پرسش های کلیدی:
برای تولید محصول یا خدمات خود چه فعالیت های اصلی عملیاتی را انجام می دهید؟
در این مرحله چه بهینه سازی،ساده سازی و یا ادغام فعالیت هایی را در کسب و کارتان متصور هستید؟
کسب و کار شما چه بخش های اصلی دارد؟
آیا کسب و کارهای مشابه شما هم چنین بخش ها و فعالیت هایی را دارند؟
چه فعالیت هایی از کسب و کارتان را می توانید برون سپاری کنید؟

8.مزیت رقابتی کسب و کار:

پرسش های کلیدی:

موانع ورود دیگران به کسب و کار شما چیست؟

مزیت ویژه و منحصر به فرد شما چیست؟
چرا فکر می کنید دیگران نمی توانند یا ممکن است نتوانند کسب و کار مشابه شما ایجاد کنند؟

چگونه ممکن است مزیت رقابتی شما پایدار بماند؟
چه مزیت رقابتی دیگری در آینده نزدیک برای خود متصور هستید؟

9.جایگزین ها یا رقبا:
توجه به دو مفهوم:

.aچه جایگزینی در حال حاضر یا آینده نزدیک برای استارتاپ شما وجود دارد؟
.bرقبای فعلی یا آینده شما چه استارتاپ ها یا کسب و کارهایی هستند؟

پرسش های کلیدی:
روندهای منجر به جایگزینی یا تغییر در کسب و کار شما چیست؟ساختار شخصی برای این تحلیل دارید؟

10.منابع در اختیار یا مورد نیاز:

میزان خاصی از پول در این عنصر جایگاهی ندارد و در عنصر هزینه به آن اشاره خواهد شد.

پرسش های کلیدی:

منابع یا الزامات اطلاعاتی،انسانی،فیزیکی،تجهیزاتی،قانونی که مورد نیازتان هست،چیست؟

چه بخش هایی از منابع یا الزامات مورد نیازتان در حال حاضر موجود است و چه بخش هایی موجود نیست؟

چه منابعی در اختیار که بر اساسش می توانید ارزش افزوده ویژه یا متفاوتی ایجاد کنید؟

کدام منابع در اختیار شما امکان جایگزینی دارد؟

چگونه می توانید بین منابع درون سازمان و منابع برون سازمان توازن برقرار کنید؟

چه منابع یا الزاماتی در آینده نیاز خواهید داشت؟

  1. شرکا،مکمل ها،ذینفعان:
    هرچیزی که کامل کننده ی کسب و کار شما است.

پرسش های کلیدی:
چه شرکای کلیدی در کسب و کارتان داشته اید یا دارید؟قراردادهای مهم؟

ذینفعان شما چه افراد حقیقی یا حقوقی هستند؟چه برنامه ای برای ارتباط موثر با ذینفعان خود دارید؟
چه برنامه ای برای ایجاد شرکای کلیدی در آینده دارید؟
تغییرات سهام ذینفعان شما تا به امروز چگونه بوده است ؟

  1. جریان های درآمدی:

مشخص کردن جریان ها و مدل های درآمدی به صورت کاملا شفاف

پرسش های کلیدی:

مدل های درآمدی فعلی تان چیست؟میزان درآمد شما چیست؟میزان درآمد شما تا به امروز چه میزان بوده است؟پیش بینی درآمدی آتی (ترجیحا تا سه سال یا پنج سال دیگر) آیا می توانید از چیزی غیر از محصول اصلی کسب و کارتان خلق ثروت کنید؟

مدل های درآمدی احتمالی و آتی تان؟

پایدار بودن درآمد کسب و کارتان؟

13.ساختار هزینه:

سوال جدی در این بحث این است که اگر سرمایه جدیدی جذب کنید چگونه می خواهید آن را هزینه کنید و چه منطقی را برایش دنبال می کنید؟

پرسش های کلیدی:

مهم ترین مولفه های هزینه کسب و کارتان چیست؟

تا به امروز چه میزان و در چه موارد هزینه کردید؟

برنامه هزینه هایتان برای آینده(ترجیحا سه تا پنج سال آینده) به چه صورتی است؟

منطق هزینه تان چیست؟

14.تیم(ساختار مدیریتی) و سرمایه گذاران(ساختار مالکیتی):

پرسش های کلیدی:

سابقه آشنایی اعضای تیم گذشته و تیم فعلی به چه صورت بوده است؟

نحوه تعامل و توزیع وظایف و سهام میان اعضای تیم در کسب و کارتان به چه صورت است؟

سوابق سرمایه گذاری و یا سرمایه پذیری استارتاپ شما به چه صورت است؟(چه کسی،چه زمانی،چه میزانی و...) با چه تعهداتی است؟

ویژگی و سوابق فردی هریک از اعضای تیم به چه صورت است؟

فرهنگ سازمانی خود را چگونه توصیف می کنید؟

شبکه ارتباطات اعضای تیم چگونه است؟

آیا سرمایه گذاران شما هم خروج داشته اند؟

به چه نیروهای کلیدی در آینده نزدیک نیاز دارید؟


15.نقشه راه توسعه(ارائه برنامه ملموس)-استراتژی خروج:

آنچه از استارتاپتان در نظر دارید را شفاف کنید

پرسش های کلیدی:

سنجه های کلیدی برای کسب و کارتان کدامند؟(تعداد کاربر،درآمد و....)
وضعیت این سنجه ها در گذشته،اکنون و آینده به چه صورت است؟

برنامه های توسعه کسب و کار شما در چند سال آینده به چه صورت است؟

برنامه یا استراتژی خروج شما از کسب و کارتان در صورت عدم موفقیت یا هر دلیل دیگری چیست؟

استارتاپتان را در چند سال آینده به چه صورتی تصور می کنید؟

هویت استارتاپتان در چند سال آینده به چه صورت است؟

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه


مقالات اخیر گروه