روش های شکل دهی فلزات بخش 3 اکستروژن و برش ورق فلزی

روش های شکل دهی فلزات بخش 3 اکستروژن و برش ورق فلزی

اکستروژن

اکستروژن (روزنرانی):

اکستروژن ضربه ای
Forward Extrusion
Backward Extrusion
 اکستروژن دو ماده ای
Sideways Extrusion

موادی که از این روش تولید می شوند:

 تمامی فلزات انعطاف پذیر
 آلومینیوم
 مس
 فولاد کم کربن
 روی
 سرب
 آلیاژهای قلع

ویژگیهای اقتصادی:

 نرخ تولید تا 2000 قطعه بر ساعت
 زمان بیکاری چند هفته
 بازده ماده بالا )حدود 95 درصد(
 مناسب برای تیراژهای بالای 10,000 . معمولا بالای 100,000
 معمولا برای قطعات متقارن استفاده می شود
 هزینه ابزار بالا
 هزینه تجهیزات بالا
 هزینه کارگر پایین
 هزینه پرداخت بسیار پایین

کاربردها:

 شمع اتوموبیل
 بلانک چرخدنده

نکات طراحی:

 پیچیدگی محدود
 برای جلوگیری از جدایش دو نیمه قالب توزیع نیروها در دو نیمه قالب
حتی الامکان باید متقارن باشد
 نسبت طول به قطر در Backward Extrusion حداکثر 10 به 1 .
 محل قرار گیری خط جدایش مهم
 می توان برای پوشش دهی استفاده کرد
 استفاده از اینسرت توصیه نمی شود
 به شیب نیازی نیست

ویژگیهای کیفی:

 این روش باعث بهبود خصوصیات مکانیکی علی الخصوص مقاومت
خستگی می شود.
 هم محوری سنبه و بلانک بسیار مهم
 استفاده از روانکار مهم
 اگر فولاد دارای گوگرد، قلع، فسفر و سیلیکون باشد قابلیت کار سرد
آن کاهش می یابد.
 ممکن است ترک داخلی رخ دهد
 صافی سطح عالی ) Ra: 0.1-1.6 )

برش ورق فلزی

انواع روشهای برش ورق فلزی:

 برش
 پولک زنی
 سوراخکاری
 برش دقیق

موادی که از این روش تولید می شوند:

 کلیه فلزاتی که بصورت ورق تولید می شوند

در این روش:

 پرس می تواند مکانیکی یا هیدرولیک باشد
 پرس های CNC بعضا برای تولید برخی قطعات استفاده می شود

ویژگیهای اقتصادی:

 نرخ تولید تا 10000 قطعه بر ساعت
 استفاده از اتوماسیون امکانپذیر
 زمان یک سیکل کاری معمولا با زمان گذاشت و برداشت قطعه تعیین می شود
 قالبهای مرحله ای می تواند برش و شکل دهی ورق را با یکدیگر ترکیب کند.
 زمان بیکاری بین چند روز تا چند هفته
 بازده مواد متوسط تا بالا
 تیراژ باید بالا باشد )معمولا بالای 10000 )
 هزینه ابزار متوسط تا بالا
 هزینه تجهیزات بسیار بالا
 هزینه کارگر متوسط
 هزینه پرداخت کم تا متوسط


کاربردها:

 تهیه قطعه خام برای شکل دهی
 پانل های کابینت
 قطعات بدنه لوازم خانگی
 قطعات بدنه اتوموبیل
 واشرها

نکات طراحی:

 شکل های پیچیده در دو بعد قابل تولید
 جنس ماده تعیین کننده لقی سنبه و ماتریس و همچنین نیروی پرس است
 قطعات طوری باید کنار هم زده شوند که بیشترین استفاده از نوار ورق
بشود
 برش دقیق سوراخهایی با قطر 60% ضخامت ماده امکانپذیر
 سوراخها باید از یکدیگر به اندازه کافی فاصله داشته باشند
 حداکثر ضخامت ورق 13 میلیمتر
 حداقل ضخامت ورق 0.1 میلیمتر
 حداکثر ابعاد ورق 3 متر برای برش عادی و 1 متر برای برش دقیق

ویژگیهای کیفی:

 برش معمولی سوراخ با سطح کاملا صاف و دقیق نمی دهد. برش دقیق
می تواند چنین سوراخهایی را تولید کند.
 سوراخها باید با اندازه کافی از محل خم دور باشند.
 بازرسی سایش قالب بسیار مهم
 تغییرات در ضخامت و تختی ورق خام باید کنترل شود
 صافی سطح مناسب Ra 0.1-12.5

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه


مقالات اخیر گروه