روش های شکل دهی فلزات بخش 1

روش های شکل دهی فلزات بخش 1

روشهای شکل دهی فلزات

روشهای شکل دهی فلزات:

 آهنگری
 نورد
 کشش
 شکل دهی سرد
 برش ورق
 شکل دهی ورق
 شکل دهی چرخشی
نورد پیوسته

محدوده کاری روش های شکل دهی

رابطه تنش و کرنش در محدوده پلاستیک

پدیده کارسختی:

 در اثر انجام کار پلاستیک بر روی ماده، تنش تسلیم ماده بالا می رود.
 از این پدیده برای افزایش استحکام ماده نیز استفاده می کنند.

برگشت فنری:

 پس از انجام شکل دهی، مقدار تغییر شکل الاستیک انجام شده میل به
بازگشت به حالت اولیه خود را دارد.
 این پدیده را برگشت فنری گویند و باید برای آن تمهیدی اندیشید.

آهنگری

در این روش
 فلز داغ در یک قالب باز یا بسته بوسیله پرس یا چکش شکل دهی
پلاستیک می شود.
 فولادهای کم کربن، فولادهای کم آلیاژ، فولادهای ضدزنگ،
آلومینیوم، مس و منیزیوم به راحتی می توانند آهنگری شوند.
 قابلیت آهنگری که به معنای انعطاف پذیری بالا در دمای آهنگری
است، بسیار در این فرآیند مهم است.
 پرس می تواند هیدرولیک، مکانیکی یا چکش باشد.

روش قالب باز: قطعه کار بین دو صفحه صاف یا دارای فرم شکل دهی
می شود. شکل نهایی بوسیله اپراتور تعیین می شود.
 روش قالب بسته: قطعه خام بین دو نیمه قالب قرار می گیرد و به شکل
نهایی در می آید. شکل نهایی به شکل دو نیمه قالب بستگی دارد.

ویژگیهای اقتصادی:

 نرخ تولید بین 1 تا 300 قطعه در ساعت
 اقتصادی ترین حالت: تولید قطعات خشن و متقارن
 زمان بیکاری: چندین هفته
 بازده مواد متوسط
 مناسب برای تیراژ 10,000 به بالا
 هزینه ابزار بالا
 هزینه تجهیزات بالا
 هزینه کارگر متوسط
 هزینه پرداخت متوسط تا بالا

کاربردها:

 قطعات موتور )میل لنگ، میل بادامک، دسته شاتون(
 قطعات انتقال قدرت
 قطعات هوایی
 دسته ابزارها

نکات طراحی:

 پیچیدگی محدود )ماده باید بتواند قالب را پر کند(
 سوراخهای عمیق بهتر است از روش دریل کاری تولید شوند.
 می توان در محل هایی که نیاز به سوراخکاری هست توسط قالب سنبه زد.
 مارک زدن بر روی قطعه امکانپذیر
 در طراحی هندسه قالب دقت شود. طراحی نامناسب سبب ترک، شکست
داخلی یا Grain Flow نامناسب می شود.
 بهتر است مقدار ماده در بالا و پایین خط جدایش مساوی باشد.
 محل قرارگیری خط جدایش بسیار مهم
 شعاع گوشه ها حتی الامکان بزرگ

از تغییر سطح مقطع ناگهانی پرهیز شود
 حداقل شعاع گوشه 1.5 mm
 اضافه ماشینکاری بین 0.8-6 mm
 شیب حتما باید منظور شود )معمولا حدود 4 درجه(
 حداقل ضخامت 3 mm

ویژگیهای کیفی:

 خصوصیات مکانیکی از قبیل استحکام و تافنس مناسب
 تخلخل کم
 قابلیت آهنگری ماده مهم
 تماس ماده داغ با قالب به مدت طولانی سبب فرسایش قالب می شود.
 تغییر در حجم ماده اولیه سبب تغییر در اندازه قطعه نهایی می شود.
 تنشهای پسماند قابل ملاحظه
 سایش قالب زیاد
 صافی سطح متوسط بین 1.6-25

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه


مقالات اخیر گروه