دیدن حیوانات در خواب به چه معناست

دیدن حیوانات در خواب به چه معناست

وقتی خوابی را که دیده ایم به خاطر می آوریم به این نکته پی می بریم که بیشتر در مورد یک واژه بوده است یعنی اگر کسی بپرسد خواب چه دیده ای به راحتی می توان یک واژه یا مفهوم را ذکر نمود
من چندین سال است که موضوع خواب هایی که دیده ام را یادداشت نموده ام و به مرور آن ها را طبقه بندی کردم و از آنجایی که معتقدم خواب سخن گفتن درون ماست با ما اما زبان خواب یک زبان اسطوره ایست و مفهومی سعی در تفسیر آن ها به شرح زیر نموده ام .

حیوانات در خواب بیشتر به معنای درک از اتفاقات پیش روست که خصوصیت هر اتفاق می تواند با خصیصه حیوانات بیان شود و در برخی موارد باطن افرادی است که با آن ها برخورد داریم

کانگرو در خواب

عدم تناسب بین دست و پا و جهش از خصوصیات اصلی این حیوان است.
ذهن برداشتش از اتفاقی که با آن مواجه هستیم عدم تناسب و فرار بودن است

سگ در خواب

بیشتر خصیصه وفاداری برای سگ حایز اهمیت است

اما بیشتر در هنگام بیماری ها سگ در خواب مشاهده می گردد

ماهی

جنبدگی

بیشتر نشان ثروت است پرا که اکثرا در اسطوره ها داخل شکم ماهی مروارید یافت می شود.

شترمرغ

مار

شیر وحشی

کک

موزی ریز و خونخوار

موش

خرس

خروس

عقرب (کژدم)

گربه

بره

غاز

اسب

سریع و زیبا

شتر

صبور و مقاوم

کبوتر

گوسفند

سوسک

عنکبوت

طوطی

تمساح

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه


مقالات اخیر گروه