دیدن اشخاص در خواب به چه معناست

دیدن اشخاص در خواب به چه معناست

وقتی خوابی را که دیده ایم به خاطر می آوریم به این نکته پی می بریم که بیشتر در مورد یک واژه بوده است یعنی اگر کسی بپرسد خواب چه دیده ای به راحتی می توان یک واژه یا مفهوم را ذکر نمود
من چندین سال است که موضوع خواب هایی که دیده ام را یادداشت نموده ام و به مرور آن ها را طبقه بندی کردم و از آنجایی که معتقدم خواب سخن گفتن درون ماست با ما اما زبان خواب یک زبان اسطوره ایست و مفهومی .

اشخاص در خواب بیشتر به معنای مراکز کنترل در درون آدمی است و باید ها و نباید هایی که در درون با آن مواجه هستیم

پدر و پدر بزرگ در خوابمعمولا پدر با ما صحبت می کند و ما را نصیحت می کند


پدر نماد عقل است و ذهن ما در خواب از زبان پدر با ما سخن میگوید

مادر و مادر بزرگ در خواب

بیشتر موارد نصیخت های از روی احساس از جانب مادر بیان می شود

خواهر در خواب


معمولا با خواهر درد دل می کنیم
تفکرات در دل گونه ما باخواهر مطرح میکنیم

برادر در خواب


برادر و یا دوستی که مشابه برادر برای ما هست

تجربه یک فکر و تازه با پشتیبانی یک همراه

عمو در خواب


همانند پدر نشان از علانیت است اما مثلا اگر کار علانی انجام میدهید آنچه از جانب عمو می شنوید یک حالت دیگر از دیدگاه عقلانی به موضوع است

پسر در خواب


فکری است که قرار است در آینده جای هویت الان شما را بگیرد و روی آن سرمایه گذاری میکنید

کودک شیر خوار در خواب


نشان از فکر تازه در ذهن و شیرینی و لذت از آن

کودک ناقص الخلقه در خواب


نشان از فکر و ایده ایست است که بدان مشغولید اما چیدمان و شکل درستی ندارد

کودک خردسال در خواب


فکری است که بسیار نشاط و جنب و جوش دارد و در حال یادگیری است

پادشاه در خواب

پاردایم های ذهنی
تفکراتی که خود بوجود نیاوردید اما دارند بر شما حکمرانی میکنند و شما بی اختیار به آن ها احترام می گذارید

کشیش و روحانی در خواب

باید ها نباید هایی که شما مجبورید قبول کنید

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه


مقالات اخیر گروه